Alüminyum hammdde

Ürünlerimiz için Teklif Alın


Güvenlik Kodunu Giriniz
 

Tüketici Bilgilendirme

Geri Dönüşüm Neden Önemli?

Alüminyumun doğal ortamda çözünmesi veya organik olarak parçalanması uzun zaman alır. Alüminyum geri dönüşümü kolaydır ve cevherden üretilen alüminyuma harcanacak enerjinin %5’i ile geri dönüştürülebilir. Alüminyum geri dönüştürülme uygulanacağı konusunda bir sınırlama yoktur ve Alüminyumu sıvılaştırarak eritmek sureti ile geri dönüştürmek ve sonra sıvı alüminyumu yeni nesnelere dökmek, yeniden şekil vermek ve üretime almak mümkündür ve fazla geri dönüşüm sürecine girebilir. Bu nedenle alüminyum aslında geri dönüşüm için mükemmel bir malzemedir. 
Günümüzde geri dönüşüm yöntemi sayesinde kaynaklar çok daha doğru kullanılabilmektedir. Bu yüzden alüminyum gibi zamanında çok zor bulunan metallere ulaşmak artık daha kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Geri dönüşüm haliyle alüminyumun elde edilmesi, boksit cevherinden elde etmeye oranla çok daha uygundur. 

ALÜMİNYUM GERİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?
Alüminyum geri dönüşüm, tabii ki belli aşamalardan geçerek tamamlanan bir süreçtir. Her bir aşaması titizlikle yapılan geri dönüşüm aşamalarına bakacak olursak:
1- Alüminyum Hurda Toplama
Bütün geri dönüşüm faaliyetlerinde olduğu gibi ilk aşamada alüminyum içeren ürünler toplanır. Çok büyük ürünler zaten belli anlaşmalarla veya bazı hatrı sayılır ücretler karşılığında alınıyor olsa da bir de evlerimizde, günlük yaşantımızda kullandığımız alüminyum folyo tepsileri, teneke içecek kutuları vb. ürünler de çöpçüler, dolayısıyla çöp toplama merkezleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
2- Sınıflandırma
Sınıflandırma aşaması da alüminyum geri dönüşüm sürecinin önemli bir aşamasıdır. Çünkü her alüminyum içeren ürün aynı şekilde geri dönüşüm sürecine tabii değildir. Bu yanlış bir uygulama olur. Bu yüzden bu sınıflandırmayı ve gelen ürünlerin temizliğini yapabilmek amacıyla bütün ürünler geri kazanım tesislerine götürülüp burada detaylı ayrıştırma ve temizlik aşamalarından geçerler. Burada sınıflandırılan ve temizlenen ürünler sıkıştırılarak balya haline gelir.
3- Parçalama
Balyalar haline getirilmiş olan alüminyumlu ürünler, tesisler içerisinde öğütücüye girerler ve küçücük parçalara ayrılana dek öğütülürler. Bu parçalamanın sebebi, daha önceden bir ürün haline getirilmiş olan alüminyumun üzerindeki boyaları, kaplamaları ve yapıştırmaları kolayca kaybedip saf alüminyum haline gelmesini sağlamaktır. Ayrıca, geri dönüşüm için bu parçalar eritileceğinden dolayı parçalanmış ürünü eritmek daha kolay olacaktır.
4- Mıknatısla Ayırma
Mıknatısla ayırma önlem amaçlı yapılan bir aşamadır. Parçalanmış olan alüminyumların üzerinde uzunca üsre bekleyen mıknatıs yardımıyla, eğer içerde hala bir çelik parçası kalmış ise, onları toplamak ve alüminyumu saf, katıksız bırakmak amaçlanmaktadır. Her ne kadar başta ayrıştırma yapılıyor olsa da bu işlem ekstra önlem alma amacıyla yapılmaktadır.
5- Kaplamanın Kaldırılması
Bunca aşamadan sonra geriye kalan alüminyum henüz eritilmeye hazır değildir. Çünkü daha önceki kullanımlardan kaynaklı üstünde kalan boyama, kapmala tarzı şeylerin de ayrıştırılması gerekmektedir. Bu sebeple rendelenmiş parçacıklara sıcak hava üflenerek üzerlerinden bütün boya ve kaplamalar buharlaştırılıp eritilmeye hazır hale getirilir.
6- Eritme Aşaması
Artık her şeyden arınmış olan saf alüminyum parçaları 7000 derecelik fırınlara atılarak eritilir. Bu işlem uygulanırken özel kimyasallar da kullanılarak eritme sonrası ortaya çıkacak olan cüruf ve benzeri katmanlar yukarda yüzdürülür ve eritme sonrası ayrıştırması kolaylaşır.
7- Bekletme Ocağına Transfer
Eritilen alüminyum bekleme fırınına transfer edilir ve külçelere dökülmeye hazır hale gelene kadar burda bekletilir. Bu fırındaki erimiş alüminyum hazır hale geldikten sonra düzenli bi şekilde kalıpların içerisine dökülerek birer blok veya külçe halini alır.
8- Külçelerin Taşınması
Bu son aşamada, külçeler çukurlardan çıkarılıp gerekli tesislere nakledilir. Daha sonra ince alüminyum levhalar oluşturulması amacıyla bu külçeler yuvarlanır. Bu işlem, alüminyum tabakaların daha esnek ve dayanıklı olmasına olanak tanır. Bu işlemden sonra yeniden kullanıma hazır hale gelir.